PROGRAM DRUGIEGO DNIA FNB2022

Program dzisiejszego dnia obejmuje:
 
WYKŁADY:
 
9:45-10:00
Wprowadzenie MACIEJ JAGIELAK
10:00-10:30
Wstęp: dlaczego naturalne materiały?
Możliwości zastosowania, dobre przykłady.
ANNA ZAWADZKA I JAN DOWGIAŁŁO
(MECH. BUILD)
10:30-11:00
Naturalne wnętrza (inspirujące przykłady z
Polski i świata, także duże budynki
publiczne i wnętrza komercyjne) TOMASZ ZMYŚLONY
 
11:00-11:30 Przerwa
 
11:30-12:50
Cyrkularne wykorzystanie materiałów
budowalnych -CHRISTOPH MÜLLER (ZIRKULAR) -gość
specjalny – prezentacja online – wykład z
tłumaczeniem
13:00-13:30
Cyrkularność materiałów, narzędzi,
produkcji w praktyce: dyskusja z udziałem
producentów: JAKUB WŁÓDARCZAK
(SŁOMIANY DOM) , WOJCIECH GOGÓŁ
(DECORATION), FESTOOL
 
13:30-14:30 Przerwa
 

14:30-15:05
Budowa domu – krok po kroku.
Strawbale – budowanie z kostek słomy
systemem gospodarczym
RYSZARD BILIŃSKI
15:10-15:45
Budowa domu – krok po kroku. Hempcrete,
czyli budowanie z wapna i konopii.
GRZEGORZ KRAWIEC
15:50-16:30
Budowa domu – krok po kroku.
Strawbale – prefabrykaty.
JAKUB WŁÓDARCZAK (SŁOMIAN DOM) ,
MICHAŁ KOZIEJ (ECOCOCON), MORITZ
REICHERT (DOBRY DOM/LORENZ)

16:30-17:00 Przerwa

17:00-17:30
Permakultura – wprowadzenie.
DANIEL PACEK (PACÓWKA)
17:00-18:00
Przebudowy i termomodernizacji z
zastosowaniem naturalnych materiałów
MAGDA GÓRSKA – ekocentrum w Oławie
MORITZ REICHERT – termomodernizacja
hali basenowej w Niemczech
RYSZARD BILIŃSKI – izolacja starego
budynku z gliny
17:30-18:00
Permakultura – tworzenie siedliska.
MARCIN KRZESZEWSKI (KALPAPADA)
18:00-18:15
Podsumowanie i podziękowania
19:00-20:00
Koncert muzyki etnicznej – SŁAWOMIR
JANUS + WIKTOR GOLC
 
 Po koncercie afterparty wewnątrz Browaru
 


PANEL DYSKUSYJNY:

11:30-12:25
Dlaczego warto budować własnymi
rękami w niepewnych czasach i jak się do
tego przygotować? RYSZARD BILIŃSKI
(ZIEMIOLUBY)
12:35-13:30
Budżet budowy – zarys tematu dla osób
planujących budowę z naturalnych
materiałów. PRZEMEK RAJ (EFS)
14:30-15:05
Eksperymentalna Farma Stoczki i “Dom
Samogrzej” czyli próba budowy częściowo
podziemnego domu “bez potrzeby
ogrzewania”. PRZEMEK RAJ (EFS)
15:10-15:45
Z Japonii przez Polskę na pomoc
Ukrainie. Kartonowe rury Shigeru Bana
w schronieniach dla uchodźców.
HUBERT TRAMMER
15:50-16:30
Efektywność energetyczna w cyklu życia
budynku -TOMASZ MIELCZYŃSKI (TXMA)
 

WARSZTATY:

11:30-13:30
Tynki i farby gliniane
Wprowadzenie: dlaczego glina?
Podstawy: jak pracować
z tynkami glinianymi. Spróbuj tego
sam: wykonywanie próbek tynków,
różne techniki nakładania zaprawy
i wykańczania powierzchni.
MARCIN KACPRZYK (COSTKA)
14:30-16:30
Hempcrete czyli budowanie z konopi
i wapna. Jak to się robi?
Wprowadzenie, podstawowe zasady
pracy z materiałem. Spróbuj tego
sam/a: przygotowanie mieszanki
i układanie/ubijanie w formie.
PODLASKIE KONOPIE i/
lub SERGIY “Doctor Hemphouse”KOVALENKOV
17:00-18:00
Drewno: naturalne sposoby
impregnacji, barwienia
i pielęgnacji, na zewnątrz i wewnątrz
budynków.
AGNIESZKA KACZURBA (AGOHOME)
 
Udanego, inspirującego Festiwalu!
Ekipa FNB 2022 OSBN