PROGRAM PIERWSZEGO DNIA FNB2022

Przed nami dzień pierwszy festiwalu, spójrzcie na program konferencji w Muzeum Architektury:
 
10:30-11:00 Recepcja
 
11:00-11:45 Budownictwo naturalne – wprowadzenie
3 x KRÓTKA PREZENTACJA ze wspólnym wstępem i wspólnymi pytaniami na koniec.
Wszystkie prezentacje wokół tematów:
a) najlepsze praktyki BN – inspiracje ze świata
b) przykłady z własnej praktyki
c) jak w przyszłości naturalne budowanie może
pomóc osiągnąć cele GOZ
MAGDA GÓRSKA (EKODAMA),
MICHAŁ KOZIEJ (KOZIEJ ARCHITEKCI),
PRZEMYSŁAW WOŚ (ŚWIADOM)
 
11:45-12:00 Przerwa
 
12:00-13:00 Gość Specjalny
Naturalne materiały, GOZ, up/recycling,
redukcja śladu węglowego w dużych projektach architektonicznych i urbanistycznych
MATEUSZ MASTALSKI (HENNING LARSEN)
 
13:00-13:30 Kawa i kanapeczki
 
13:30-14:30
Dyskusja o przyszłości architektury (naturalne materiały, low vs high tech, cyrkularność w praktyce)
HUBERT TRAMMER (NOWY EUROPEJSKI
BAUHAUS)
TOMEK MIELCZYŃSKI (TXMA)
MATEUSZ MASTALSKI (HENNING LARSEN)